Notícies

CARDIOSAFE

Data: 31/10/2010
CARDIOSAFE

L'Hotel Torre del Remei té un desfibril·lador automàtic a recepció.

De les diferents situacions imprevistes que en la nostra societat comporten riscos vitals i requereixen, per tant, una resposta d'emergència, destaquen per la seva incidència les associades a cardiopaties coronàries. Dins de les arítmies cardíaques mortals, les fibril·lacions ventriculars i les taquicàrdies ventriculars sense pols, tenen com a tractament específic l'anomenada desfibril·lació elèctrica, consistent en l'aplicació d'una descàrrega elèctrica al pit del pacient, segons té establert la comunitat científica.

La supervivència de les persones afectades per aquestes patologies depèn en bona mesura d'un diagnòstic ràpid i un tractament immediat que sovint no pot esperar fins a l'arribada de professionals sanitaris o l'accés a un centre o servei assistencial.

Els aparells desfibril·ladors externs automàtics són uns dispositius mèdics que permeten identificar sense errades les arítmies que requereixen desfibril·lació i administrar la descàrrega elèctrica quan està indicada.

Aquests aparells, que per les seves característiques poden ser utilitzats per personal no mèdic, però adequadament format per al seu ús, permeten una primera actuació que, per la seva immediatesa, pot millorar les possibilitats de supervivència de les persones afectades per aquestes patologies.

L'actuació davant d'una situació de parada cardio-respiratòria ha de formar part d'una acció integral, que permeti assistir el malalt o la malalta en el menor temps possible i que garanteixi la continuïtat assistencial i el control mèdic sobre la persona afectada.

Relais & Chateaux